Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring – vad är det för något?

Sjukvårdsförsäkring en försäkring som din arbetsgivare eller du själv kan teckna. Den säkerställer att du får snabb och effektiv vård när du som bäst behöver det. Detta är bra både för dig som anställd och för din arbetsgivare eftersom du själv slipper få ett inkomstbortfall på grund av sjukskrivning och din arbetsgivare kan upprätthålla produktiviteten på företaget. barnbidrag

Många förväxlar sjukvårdsförsäkringen med sjukförsäkring. Skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring ersätter vården du får om du blir sjuk och behöver opereras exempelvis. En sjukförsäkring ersätter däremot det inkomstbortfall du får i samband med en sjukskrivning så att du får upp till 90 % av din inkomst.

När man vill teckna sjukvårdsförsäkring så är det mycket viktigt att jämföra innehåll och jämföra pris på försäkringen så att du säkerställer att du får bästa tänkbara hjälp, till ett rimligt pris om olyckan skulle vara framme.

Hur fungerar sjukvårdsförsäkring?

Sjukvårdsförsäkringen är framtagen för att skapa snabb access till sjukvårdsrådgivning och sjukvård. Denna försäkring bidrar även till att till att minska framtida hälsoproblem eftersom den verkar förebyggande. Vidare så kan den även eliminera sjukfrånvaron på ett företag med mellan 20 – 40 % beroende på hur stort företaget är. Många försäkringsbolag erbjuder olika alternativ av sjukvårdsförsäkring, så att du skall kunna får en skräddarsydd försäkring som passar just ditt behov. Om du behöver utnyttja försäkringen så kontaktar du ditt försäkringsbolag och gör en anmälan, därefter lotsar försäkringsbolaget dig vidare till en vårdgivare.

Vem kan teckna sjukvårdsförsäkring?

Denna försäkring kan tecknas av både så kallade gruppföreträdare (organisationer, företag och förbund) som en gruppförsäkring och av dig som enskild privatperson. I regel blir premien något lägre när försäkringen upphandlas som ett gruppavtal. Om företaget tecknar sjukvårdsförsäkringen åt dig så kan företaget göra avdrag med 13 % av årspremien och du som anställd förmånsbeskattas med 3 % av premien. För att försäkringen skall gälla så måste först en hälsodeklaration fyllas i. Godkänns den av försäkringsbolaget så gäller försäkringen på livstid så länge premien betalas.

Vad är en hälsodeklaration?

I samband med att du ansöker om sjukvårdsförsäkring, så kommer du även bli ombedd att fylla i en så kallad hälsodeklaration. Detta är ett formulär som berättar din hälsostatus. För att få teckna sjukvårdsförsäkring så krävs att försäkringsbolaget beviljar din hälsodeklaration. I hälsodeklarationen anger du dina personuppgifter, huruvida du är bosatt i Sverige, om du är fullt arbetsför (fullt arbetsför innebär att du kan jobba fullt ut och inte är exempelvis sjukskriven), din längd och vikt samt vad du jobbar med, om du tidigare haft någon sjukdom eller åkomma (om du svarar ja på detta så måste du ange vad detta var för något), huruvida du varit sjukskriven (i mer än 14 dagar) de senaste åren, huruvida du de senaste 3 åren undersökts för någon åkomma, om du planerar göra någon undersökning inom den närmsta framtiden samt om du röker eller när slutat. Billigasommardäck.se – hitta testvinnande bildäck
När du fyllt i detta och eventuella kompletteringar så undertecknar du hälsodeklaration och bifogar din ansökan till försäkringsbolaget.