Sjukvårdsförsäkring – jämför innehåll

Vilken sjukvårdsförsäkring har det bästa innehållet?

Det finns idag en mängd olika försäkringsbolag och försäkringsförmedlare som erbjuder sjukvårdsförsäkring. Omfattningen kan dock skilja ganska mycket mellan dessa försäkringar, varför det är viktigt att jämföra dessa försäkringar så att du får den bästa omfattningen till ett rimligt pris. Nedan ser du vilka omfattningar olika försäkringsbolag erbjuder.
En annan viktig sak att titta på när du jämför sjukvårdsförsäkring är vilken självrisk som gäller. När sjukvårdsförsäkring först lanserades i Sverige så gällde ofta försäkringen utan självrisk. Följden blev att försäkringstagarna utnyttjade försäkringen ”för mycket” då de utnyttjade försäkringen för minsta lilla åkomma. Därför har försäkringsbolagen i större utsträckning infört självrisker.

Folksam

Folksam erbjuder tre olika omfattningar, MAX, PLUS och BAS, av sjukvårdsförsäkring. Nedan ser du hur dessa är uppbyggda.

Folksams innehåll

MAX

PLUS

BAS

Läkarvård

Ja

Ja**

Ja *

Patienavgifter upp till   högkostnadsskydd

Ja

Ja**

Ja *

Sjukvård och operation

Ja

Ja**

Ja *

Resor och logi

Ja

Ja**

Ja *

Eftervård och rehabilitering

Ja

Ja**

Ja *

Hjälpmedel

Ja

Ja**

Ja *

Psykologstöd

Ja

Ja *

Ja *

Årlig hälsotest på webb

Ja

Ja

Ja

Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor

Ja

Ja**

Tandskada

Ja

Ja**

Läkemedel

Ja

Ja**

Självriskeliminering vid akutvård   utomlands

Ja

Second opinion

Ja

Hälsoundersökning

Ja

*Avser kostnad efter remiss
** Avser kostnader efter självrisk eller remiss

Trygg-Hansa

Detta försäkringsbolag erbjuder två olika varianter av sjukvårdsförsäkring, STOR och GRUND. Nedan ser du hur dessa är uppbyggda.

Trygg-Hansas innehåll

STOR

GRUND

Privat läkarvård

Ja

Ja

Privat behandling

Ja

Ja

Second opinion

Ja

Ja

Sjukvårdsplanering

Ja

Ja

Privat operation

Ja

Ja

Eftervård

Ja

Ja

Privat vårdnätverk

Ja

Ja

Resor och logi

Ja

Ja

Hjälpmedel

Ja

Ja

Kristerapi

Ja

Ja

Offentlig vård

Ja

Självrisk för vård vid utlandsresa

Ja

Hemhjälp

Ja

Sjukhusvistelse

Ja

Förstahjälpenersättning

Ja

Läkemedel

Ja

If

If Skadeförsäkring är nordens största försäkringsbolag och erbjuder sjukvårdsförsäkring med nedan innehåll. Genom Ifs Vårdgaranti så garanteras du behadling inom 14 dagar från att du kontaktat Ifs sjukvårdsrådgivning.

Ifs innehåll

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Operationsförberedande undersökningar

Ja

Operation och behandling på sjukhus

Ja

Sjukhusvistelse

Ja

Medicinsk eftervård

Ja

Rehabilitering

Ja

Tillfälliga medicinska hjälpmedel

Ja

Psykolog

Ja

Sjukgymnast

Ja

Naprapat

Ja

Kiropraktor (upp till 10 tillfällen)

Ja

Resor och logi

Ja

Second opinon

Ja

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är ett svensk försäkringsbolag med lokal anknytning genom de lokala Länsförsäkringsbolagen som finns representerade i de flesta medelstora och större städerna i Sverige. Om du behöver utnyttja deras sjukvårdsförsäkring så kontaktar du sjukvårdsförmedlingen som de erbjuder, så säkerställer de att du hamnar hos en privat vårdgivare. Detta bolag erbjuder två olika alternativ med följande innehåll i sina sjukvårdsförsäkringar.

LFs innehåll Individuell komplett Individuell
Privat specialistvård

Ja

Ja

Operation och sjukhusvård

Ja

Ja

Eftervård & medicinsk rehab

Ja

Ja

Sjukgymnastik

Ja

Ja

Naprapat eller kiropraktor

Ja

Ja

Psykologbehandling

Ja

Ja

Resor till/från behandling för minst   500 kr

Ja

Ja

Hemservice efter operation

Ja

Ja

Second opinion

Ja

Ja

Hälsokontroll var tredje år

Ja

Receptbelagda läkemedel betalda upp   till högkostnadsskydd

Ja

Vacinationer

Ja

Övernattsersättning vid akut   sjukdom/olycksfall

Ja

Ingen självrisk

Ja

Självriskeliminering på annan   försäkring utanför Sverige

Ja

Moderna försäkringar

Detta bolag är en så kallad filial till den danska försäkringskoncernen Tryg. I huvudsak distribuerar Moderna sina sjukvårdsförsäkringar via banker, Internet och telefon. Nedan ser du vad som ersätts i Modernas privata sjukvårdsförsäkring.

Modernas innehåll Privat sjukvårdsförsäkring
Specialistvård Ja
Sjukhusrådgivning Ja
Vårdplanering Ja
Operation garanterad inom 21 dagar Ja
Privat sjukhusvård för upp till 1,6   MSEK/år Ja
Resor samt logi Ja
Operation samt hjälpmedel Ja
Eftervård samt rehabilitering Ja
Sjukgymnast samt naprapat Ja
Psykolog samt psykoterapeut Ja