Kategoriarkiv: Socialförsäkring

Vårdgaranti

Vårdgaranti – vad är det för något?

Den så kallade Vårdgarantin har tillkommit för att man inom en ”rimlig” tid skall kunna få den vård man är i behov av. Denna garanti gäller all vård som är planerad och ordinerad av en legitimerad läkare. Vårdgarantin skall inte förväxlas med akut-vård, den skall man få per omgående. Vårdgarantin regleras i en lag som heter Hälso- och sjukvårdslagen.

Vidare så innebär även Vård-garantin att man kan byta vårdgivare  om den nuvarande vård-givaren inte har möjlighet att erbjuda besök  samt behandling inom en viss tidsram. Röntgen och utredningar ingår dock inte i vårdgarantin.

Tidsgränser i Vårdgarantin

Kontakt samma dag när du söker hjälp

Vårdgarantin lovar att du skall kunna få kontakt med en Vårdguidens telefonlinje, vårdcentral eller husläkare samma dag som du söker hjälp.

Husläkare inom 5 dagar

Om det bedöms att man är i behov av husläkare så skall det ordnas så att man får gör detta inom 5 dagar. Husläkare är läkare som finns på vårdcentralen.

Specialist inom 30 dagar

Om husläkaren gör bedömningen att en specilasitläkare bör kopplas in så skriver han/hon ut en så kallad remiss.  Vårdgarantin innebär sedan att man är garanterad att få träffa en specialistläkare inom 30 dagar.

Därefter behandling inom 90 dagar

När man träffat specialistläkaren så gör denne en bedömning huruvida man är i behov av behandling eller ej. Naturligtvis skall en behandling ske så snart som möjligt men Vårdgaratin lovar iallafall att behandling skall ske senast 90 dagar efter att beslut  fattats om behandlingen. Det kan alltså dröja upp till 3 månader innan man får behandlingen. Eftersom detta kan vara en väldigt lång tid och även väldigt kostsamt både frö arbetsgivare och arbetstagare så väljer många idag att teckna en sjukvårdsförsäkring. Den kan ge snabbare vård än vad Vårdgarantin kan utlova.