Archive | Sjuk och olycksfallsförsäkring

23 februari 2014 ~ Kommentarer inaktiverade för Vad innehåller en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

Vad innehåller en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring består av många delar vilka alla har samma syfte – att ge ekonomiskt stöd vid olycka eller sjukdom. De olika delarna heter något olika mellan olika försäkringsbolag men nedan presenteras de under ett av de namn som oftast används. Nedsatt Funktionsförmåga – Kallas även Medicinsk invaliditet och innebär att man får […]

Continue Reading