Kategoriarkiv: Sjuk och olycksfallsförsäkring

Vad innehåller en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring består av många delar vilka alla har samma syfte – att ge ekonomiskt stöd vid olycka eller sjukdom. De olika delarna heter något olika mellan olika försäkringsbolag men nedan presenteras de under ett av de namn som oftast används.

Nedsatt Funktionsförmåga – Kallas även Medicinsk invaliditet och innebär att man får ersättning för bestående skada som medfört nedsatt funktionsförmåga under resten av livet.

Händelser – Engångsbelopp som betalas ut för vissa händelser d.v.s. att man får diagnosen att man har en av de sjukdomar som står i försäkringsavtalet.

Första Hjälpen/Akutvård – En fast summa som betalas ut för första natten på sjukhus.

Sjukhusvistelse – Ersättning per dag man ligger inne på sjukhus men där det inte är akut.

Olycksfallshjälp – Engångsbelopp betalas ut om man blivit sjukskriven i minst 30 dagar. Detta oavsett orsak.

Rehabilitering – Ersättning för rehabilitering och hjälpmedel som kan behövas för att klara av vardagen.

Kris – Om man varit med om en traumatisk olycka eller liknande kan krishjälp behövas. Genom sjuk- och olycksfallsförsäkringen kan man få besök hos psykolog eller liknande.

 Läkarkostnader – Ersätter kostnader för läkarvård i samband med olycka.

Tandvård – Ersätter kostnader för tandvård efter olycka.

Resekostnader – Taxiresa eller milersättning går att få till och från sjukhus eller hälsocentral. Är det inte akut måste det vara efter läkares rekommendation.

Merkostnader – Vid olyckan kan kläder, glasögon eller andra hjälpmedel gått sönder. Dessa går det även att söka ersättning för.

Ärr  – Får man ett ärr efter en olycka eller sjukdom kan man få ett engångsbelopp för detta. Hur mycket man får beror på ärrets storlek och placering.

Livförsäkring – Den sista punkten som ingår är livförsäkringen. De flesta försäkringsbolag har som grund att betala ut ca 50.000kr vid dödsfall. Vill man höja denna siffra finns möjligheten att göra detta vilket då motsvarar en separat livförsäkring.