Att ta ett lån på 2000

Lån 20000 är en typ av mini-lån eller micro-lån och alltså inte att förväxla med större lån till bostaden eller liknande. Räntan är relativt sett betydligt högre på ett ån av denna storlek, eftersom långivaren i har samma säkerhet som vid exempelvis ett bostadslån. När det kommer till bostadslån så har ju långivaren bostaden som säkerhet. Kan inte låntagaren betala så kan därför banken ta över bostaden och sedan avyttra den för att på så vis få tillbaka sina utlånade pengar. Detta är ju inte möjligt på samma sätt med ett lån på 2000 varför långivaren helt enkelt vill ha högre ränta för att kompensera för risken.