Breaking News – Taket i a-kassan är nu höjt

Så har det då höjts – taket i a-kassan. Efter flera års väntan hos fackförbunden samt förmodligen hos a-kassorna själva så har äntligen taket höjts. Det är nu många år sedan en höjning i a-kassan gjordes och i takt med att reallönerna ökat så har relativt sett andelen a-kasse-ersättning minskat. Men nu blir det ändring på det – även om inte a-kassahöjningen är så hög som kanske många hoppats. Från tidigare nivå på 80 % av 18 700 så höjde Regeringen ersättningen den 7/9 till 80 % av 25 025 kr. Du kan läsa mer om bakgrunden och vilka ersättningsnivåer som nu gäller i denna artikel.

Vad innehåller en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring består av många delar vilka alla har samma syfte – att ge ekonomiskt stöd vid olycka eller sjukdom. De olika delarna heter något olika mellan olika försäkringsbolag men nedan presenteras de under ett av de namn som oftast används.

Nedsatt Funktionsförmåga – Kallas även Medicinsk invaliditet och innebär att man får ersättning för bestående skada som medfört nedsatt funktionsförmåga under resten av livet.

Händelser – Engångsbelopp som betalas ut för vissa händelser d.v.s. att man får diagnosen att man har en av de sjukdomar som står i försäkringsavtalet.

Första Hjälpen/Akutvård – En fast summa som betalas ut för första natten på sjukhus.

Sjukhusvistelse – Ersättning per dag man ligger inne på sjukhus men där det inte är akut.

Olycksfallshjälp – Engångsbelopp betalas ut om man blivit sjukskriven i minst 30 dagar. Detta oavsett orsak.

Rehabilitering – Ersättning för rehabilitering och hjälpmedel som kan behövas för att klara av vardagen.

Kris – Om man varit med om en traumatisk olycka eller liknande kan krishjälp behövas. Genom sjuk- och olycksfallsförsäkringen kan man få besök hos psykolog eller liknande.

 Läkarkostnader – Ersätter kostnader för läkarvård i samband med olycka.

Tandvård – Ersätter kostnader för tandvård efter olycka.

Resekostnader – Taxiresa eller milersättning går att få till och från sjukhus eller hälsocentral. Är det inte akut måste det vara efter läkares rekommendation.

Merkostnader – Vid olyckan kan kläder, glasögon eller andra hjälpmedel gått sönder. Dessa går det även att söka ersättning för.

Ärr  – Får man ett ärr efter en olycka eller sjukdom kan man få ett engångsbelopp för detta. Hur mycket man får beror på ärrets storlek och placering.

Livförsäkring – Den sista punkten som ingår är livförsäkringen. De flesta försäkringsbolag har som grund att betala ut ca 50.000kr vid dödsfall. Vill man höja denna siffra finns möjligheten att göra detta vilket då motsvarar en separat livförsäkring.

Vårdgaranti

Vårdgaranti – vad är det för något?

Den så kallade Vårdgarantin har tillkommit för att man inom en ”rimlig” tid skall kunna få den vård man är i behov av. Denna garanti gäller all vård som är planerad och ordinerad av en legitimerad läkare. Vårdgarantin skall inte förväxlas med akut-vård, den skall man få per omgående. Vårdgarantin regleras i en lag som heter Hälso- och sjukvårdslagen.

Vidare så innebär även Vård-garantin att man kan byta vårdgivare  om den nuvarande vård-givaren inte har möjlighet att erbjuda besök  samt behandling inom en viss tidsram. Röntgen och utredningar ingår dock inte i vårdgarantin.

Tidsgränser i Vårdgarantin

Kontakt samma dag när du söker hjälp

Vårdgarantin lovar att du skall kunna få kontakt med en Vårdguidens telefonlinje, vårdcentral eller husläkare samma dag som du söker hjälp.

Husläkare inom 5 dagar

Om det bedöms att man är i behov av husläkare så skall det ordnas så att man får gör detta inom 5 dagar. Husläkare är läkare som finns på vårdcentralen.

Specialist inom 30 dagar

Om husläkaren gör bedömningen att en specilasitläkare bör kopplas in så skriver han/hon ut en så kallad remiss.  Vårdgarantin innebär sedan att man är garanterad att få träffa en specialistläkare inom 30 dagar.

Därefter behandling inom 90 dagar

När man träffat specialistläkaren så gör denne en bedömning huruvida man är i behov av behandling eller ej. Naturligtvis skall en behandling ske så snart som möjligt men Vårdgaratin lovar iallafall att behandling skall ske senast 90 dagar efter att beslut  fattats om behandlingen. Det kan alltså dröja upp till 3 månader innan man får behandlingen. Eftersom detta kan vara en väldigt lång tid och även väldigt kostsamt både frö arbetsgivare och arbetstagare så väljer många idag att teckna en sjukvårdsförsäkring. Den kan ge snabbare vård än vad Vårdgarantin kan utlova.